Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti LERKO SPORT, s.r.o., se sídlem Černošická 633, 155 31 Praha 5, IČO: 26460807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83760 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.abcsport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

CENY

Veškeré ceny zboží, služeb i dopravy jsou uvedeny včetně DPH.
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
U zboží, kterého se to týká obsahují ceny i poplatky za likvidaci el. odpadu.
Spolu se zbožím obdržíte daňový doklad, který je zároveň dokladem o nákupu pro případnou reklamaci.

Přepravce Dopravné Doprava zdarma od hodnoty objednávky (zvýhodněné produkty se nezapočítávají)
Kurýrní služba GLS 99,- Kč 2.000,- Kč
Zásilkovna (jen pro malé balíky) 65,- Kč 2.000,- Kč
Česká pošta - Balík na poštu 99,- Kč 2.000,- Kč
Česká pošta - Balíkovna 79,- Kč 2.000,- Kč
Česká pošta - Balík do ruky 139,- Kč 5.000,- Kč
DHL Freight - nadměrné zásilky 390,- Kč 5.000,- Kč
Osobní odběr zdarma  

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží označené dostupností "skladem" expedujeme (předáváme přepravci) nejpozději následující pracovní den od objednání, pokud není u zboží uvedeno jiné datum.

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím:

České pošty - "Balík do ruky" - doručení následující prac. den po odeslání
Pokud nebudete zastiženi na dod. adrese, bude balíček uložen po 7dní na poště.

Služba GLS - doručení následující prac. den po odeslání
Při doručení Vás řidič bude kontaktovat min. 1 hod. předem a oznámí přibližný čas doručení.
Doručování probíhá od 8 do 18 hod. V případě nezastižení, Vám řidič zanechá oznámení a balík se pokusí doručit zdarma následující pracovní den.

Důrazně doporučujeme věnovat pozornost stavu zásilky při jejím přebírání.
V připadě viditelného poškození obalu, sepište s přepravcem na místě protokol.
GLS akceptuje nahlašení poškození zásilky max. do 3 dnů od předání příjemci.

Při zakázkách, které přesahují možnosti dopravců, vyřešíme dopravu individuálně.

Platba dobírkou
Při nákupu na dobírku platíte při převzetí zásilky.

Platba převodem
Při platbě převodem Vám nejprve emailem zašleme fakturu a po jejím uhrazení (připsání peněz na náš účet) Vám odešleme zboží.

Osobní odběr
Zboží si můžete také převzít osobně přímo v našem distribučním skladu nebo na výdejních místech.

Platba platební kartou
Při osobním odběru v našem distribučním skladu Praha 5 - Lipence a na prodejně Praha 5, Radlická můžete platit všemi v Česku běžně používanými platebními kartami.

Výměna zboží
V případě potřeby (např. nevhodná velikost) Vám nepoužité zboží vyměníme bez účtování poštovného.

Použití komunikačních prostředků

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Ochrana osobních údajů

Plnění informačních povinností dle GDPR plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu - Ochrana osobních údajů.

Právo na vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přijaté peněžní prostředky vrací prodávající kupjícímu stejným způsobem, jakým je prodávající získal. Po dohodě s kupujícím lze prostředky vracet i jinak, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nevzniknou žádné dodatečné náklady.

Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši i v případě, že zvolil dražší způsob dopravy.

Formulář pro odstoupení od kupní smluvy ZDE

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 5.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

V případě sporu je subjektem mimosoudního jednání Česká obchodní inspekce - ČOI, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - www.coi.cz
Odkaz na platformu pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

© 2021 ABCSPORT.CZ. Všechna práva vyhrazena

Powered by WRSHOP.cz