Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti LERKO SPORT, s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti LERKO SPORT, s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LERKO SPORT, s.r.o. se sídlem Černošická 633, Praha 5, IČO: 26460807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83760, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů reg. č. 00048021, dále jen "správce".
1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování - LERKO SPORT, s.r.o., Černošická 633, 155 31 Praha 5, adresa elektronické pošty info@abcsport.cz, telefon 602 305 189.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od Vašeho posledního nákupu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. 5.1.Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce
Web Revolution, s.r.o.
Heureka Shopping s.r.o.
Seznam.cz, a.s.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: kontaktovat správce telefonicky, e-mailem nebo písemně
6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

© 2021 ABCSPORT.CZ. Všechna práva vyhrazena

Powered by WRSHOP.cz