Ochrana osobních údajů

Společnost LERKO SPORT, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží.

Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Společnost LERKO SPORT, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LERKO SPORT, s.r.o. se sídlem Černošická 633, Praha 5, IČO: 26460807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83760, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů reg. č. 00048021, dále jen "správce".
1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování - LERKO SPORT, s.r.o., Černošická 633, 155 31 Praha 5, adresa elektronické pošty info@abcsport.cz, telefon 602 305 189.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
Web Revolution, s.r.o.
ComGate Payments, a.s.
Společnost Google
Roman Mašek - Breaker software
STORMWARE, s.r.o.
Česká pošta, s.p.
PPL CZ, s.r.o.
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3. Náš internetový obchod využívá technologii remarketingu od služby Google Adwords provozované společností Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google. Uživatel má možnost odhlásit se od ukládání souborů cookie společnosti Google ve svém prohlížeči na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je návštěvníky odkázat na odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.

6. Cookies a ochrana dat

6.1 Ukládáme soubory cookies, které nám umožňují především měřit a vyhodnocovat návštěvnost našeho eshopu a měřit účinnost reklamy. Umožňujeme třetím stranám uložit cookies, které slouží k přizpůsobení reklamních nabídek v rámci reklamních a sociálních mimo náš eshop. Soubory cookies nesou specifické anonymizované informace z návštěv na eshopu, nelze podle nich identifikovat osobu uživatele.
Ukládání souborů cookies můžete odmítnout nebo upravit v nastavení vašeho webového prohlížeče.
6.2 Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
6.3 Náš internetový obchod využívá technologii remarketingu od služby Google Adwords provozované společností Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google.
Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují naše reklamy na různých webech, dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na eshopu www.abcsport.cz i na základě dat o ostatních webech procházených uživatelem na internetu.
Máte možnost odhlásit se od ukládání souborů cookie společnosti Google ve svém prohlížeči na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je návštěvníky odkázat na odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative."
6.4 Náš internetový obchod využívá technologii remarketingu od služby Facebook provozované společností Facebook. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Facebook.

 

7. Práva subjektu údajů

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

© 2021 ABCSPORT.CZ. Všechna práva vyhrazena

Powered by WRSHOP.cz